SCHROTH METODA

Schroth metoda je sistem izvođenja vježbi koji se primenjuje u fizoterapiji pri liječenju skolioza., povećanje vitalnog kapaciteta pluća, poboljšanje posture, kao i osposobljavanje pacijenta da dugotrajno održi postignutu korekciju te time izbjegne kiruršku intervenciju. Klinički je dokazano da svakodnevno izvođenje vježbi po Schroth metodi u trajanju od sat vremena dnevno inhibiraju mehaničke sile, koje nastaju uslijed lošeg držanja i gravitacije, a koje bi inače vremenom dovele do daljeg povećanja krivine (takozvani "začarani krug"), čak i nakon završenog rasta. Schroth metoda tretira sve aspekte trodimenzionalnog deformiteta koji zahvaća kralježnicu. Vježbe se prilagođavaju konkretnom tipu krivine koju pacijent ima. Dakle, ne postoji šablona, već je potrebno da fizioterapeut, na osnovu prethodno stečenog znanja i iskustva osmisli vježbe.

Vježbama se također postiže i promjena posturalne šeme nastale u mozgu. Naime, pacijent sa skoliozom se osjeća ugodno u svom skoliotičnom položaju, dok mu je neugodno zadržati korigirani položaj. Cilj Schroth metode je da pacijent postane svjestan i sposoban da prepozna skoliotično držanje i da korigirani položaj postignut izvođenjem vježbi prema schroth metodi održava tijekom dana. Schroth metoda daje pacijentima potrebno znanje i sredstva kojima mogu doživotno održati pod kontrolom stanje svoje kralježnice.

Schroth metoda daje pacijentima potrebno znanje i sredstva kojima mogu doživotno održati pod kontrolom stanje svoje kralježnice.