BOBATH TERAPIJA

Bobath terapija je fizioterapijski koncept razvijen na neurofiziološkoj osnovi. U dječjoj neurološkoj fizioterapiji, Bobath-koncept (neurorazvojna terapija) je vodeći i čvrsti temelj terapijske intervencije upravo kod nedonošćadi, dojenčadi, djece i adolescenata.

Bobath terapija predstavlja neurorazvojni pristup kod osoba s cerebralnom paralizom i drugim bliskim neurološkim stanjima. Upućuje na probleme koji se mogu pojaviti kao rezultat oštećenja središnjeg živčanog sustava, a koji utječu na osobni senzomotorni, kognitivni, perceptivni, socijalni i emocionalni razvoj. Cilj ove terapije je postizanje što veće samostalnosti te kvalitetniji senzomotorički razvoj djeteta što se postiže postepenim razvojem kognitivnih sposobnosti, spretnosti, govora i motoričkih sposobnosti.