USLUGE

Elektroterapija

Elektroterapija je terapijska metoda koja podrazumijeva direktnu primjenu električne energije u svrhu liječenja.

saznaj više
TERAPIJSKI ULTRAZVUK

Ultrazvuk se u fizikalnoj medicini upotrebljava u prvom redu kao terapijsko sredstvo. Djelovanje mu je mehaničko, a radi se zapravo o mikromasaži, mehaničkom zbijanju i rastezanju tkiva te o gibanju pojedinih čestica tkiva.

saznaj više
MAGNETOTERAPIJA

Magnetoterapija je vrsta elektroterapije kod koje se koristi visokofrekventno pulsirajuće elektromagnetsko polje. Prednost primjene magnetoterapije je mali broj kontraindikacija.

saznaj više
LASER

Laser ima široku primjenu u fizikalnoj medicini, pa ga najčešće koristimo kod ozljeda mekog tkiva poput istegnuća i ruptura tetiva, ligamenata i mišića, kod hematoma...

saznaj više
LASER VISOKOG INTENZITETA (HILT)

High Intensity Laser (Laser velike snage) je revolucionarna tehnologija bazirana na dokazivim medicinskim principima.

saznaj više
Ciljana ili targetirana radiofrekvencija (TRT)

Nova tehnologija u području fizikalne i rehabilitacijske medicine koja se primjenjuje za liječenje bolesti, ozljeda i oštećenja kralježnice, zglobova, mišica i tetiva.

saznaj više
UDARNI VAL

Rezultati se često osjećaju već nakon tri ili četiri tretmana. Moguće je osjetiti poboljšanje (najčešće smanjenje boli) već nakon prvog tretmana.

saznaj više
KINETEK

Kinetek predstavlja moderno dizajniran i ergonomski podešen uređaj koji vrši pasivno razgibavanje zglobova.

saznaj više
TRAKCIJA KRALJEŽNICE

Kao pomoćnu terapiju za kralježnicu ustanova pruža mogućnost trakcije kralježnice na uređaju koji se naziva ekstenzomat.

saznaj više
FOTOTERAPIJA INFRACRVENIM SVJETLOM

Fototerapija infracrvenim svjetlom u prvom redu označava primjenu topline ( 6 lampi) u svrhu rehabilitacije.

saznaj više
KINEZIO TAPING

Kinezio taping je terapijska primjena elastičnih ljepljivih traka na površini kože koja ima za cilj ublažavanje boli...

saznaj više
MASAŽA

Medicinska masaža je metoda fizikalne terapije koja se služi nizom sustavnih pokreta na tijelu s ciljem manipulacije tjelesnim tkivima (kožom, potkožjem, mišićima i mišićnom fascijom).

saznaj više
MANUALNA LIMFNA DRENAŽA

Manualna limfna drenaža (MLD) je tehnika laganog potiskivanja tkiva koju koristimo da bi uspostavili ravnotežu između tekućina u organizmu...

saznaj više
KOMPLETNA DEKONGESTIVNA TERAPIJA LIMFEDEMA

Skup terapija koja se provodi sa ciljem liječenja limfedema ...

saznaj više
EMMETT METODA

Emmett metoda je manuelna i vrlo brza metoda u fizioterapiji koja pri aktivaciji pravog mišića daje učinkovite rezultate čim se korekcija mišića provede.

saznaj više
BOWEN TEHNIKA

Bowen tehnika je manuelna terapija koja uključuje nježne ali precizne manipulacije mekog tkiva. Pokreti koji se rade su pokreti rolanja pomoću kažiprsta i palca terapeuta preko mišića, tetiva i živaca s minimalnim pritiskom

saznaj više
BOBATH TERAPIJA

Bobath terapija je fizioterapijski koncept razvijen na neurofiziološkoj osnovi. U dječjoj neurološkoj fizioterapiji, Bobath-koncept je vodeći i čvrsti temelj terapijske intervencije.

saznaj više
FITNESS

"Fitness" je riječ engleskog porijekla koja bi se na naš jezik najjednostavnije mogla prevesti kao "tjelesna forma".

saznaj više
MEDICINSKA GIMNASTIKA

Medicinska gimnastika predstavlja kontrolirane i ciljano složene vježbe za grupne i individualne polaznike koje vode viši fizioretapeuti u za to posebno opremljenoj dvorani.

saznaj više
KOREKTIVNA GIMNASTIKA

Korektivna gimnastika predstavlja program stručno osmišljenih vježbi doziranih po intenzitetu, vrsti i trajanju.

saznaj više
INDIVIDUALNI RAD U TERETANI SA OSOBNIM TRENEROM

U našoj ustanovi nudimo vam uslugu rada sa osobnim trenerom, stručnom i kvalificiranom osobom...

saznaj više
SPECIJALISTIČKI PREGLEDI

- fizijatar (dijagnostički ultrazvuk i intraartikularna primjena lijeka)
- ortoped (ultrazvučni pregled dječijih kukova i dijagnostički ultrazvuk)...

saznaj više
Dijagnostički ultrazvuk

Dijagnostički ultrazvuk ima široku primjenu u skoro svim granama medicine. Ultrazvučni val je zvučni val frekvencija iznad 20 kHz koji nastaje obrnutim piezoelektričnim efektom.

saznaj više