Elektroterapija

ELEKTROTERAPIJA je terapijska metoda koja podrazumijeva direktnu primjenu električne energije u svrhu liječenja. Elektroterapiju u fizikalnoj medicini i rehabilitaciji klasificiramo prema frekvenciji i smjeru struje kao: srednje i visokofrekventnu struju, te kao istosmjernu, izmjeničnu i impulsnu, a prema učinku na transkutanu električnu neuralnu stimulaciju (TENS) i neuromuskularnu stimulaciju.
Najčešće se primjenjuju: INTERFERENTNE STRUJE nastaju endogeno u tkivima, križanjem tj.interferencijom dva strujna kruga srednjefrenkventnih sinusoidnih izmjeničnih struja frekvencije od 1 do 100 Hz. Indikacije: usporeno stvaranje kalusa, izvanzglobni reumatizam (mijalgija, miozitis, periartritis, epikondilitis), degenerativne bolesti zglobova, neuralgije, upalne bolesti u remisiji, posttraumatska stanja, algodistrofija, bolesti krvnih žila i smetnje cirkulacije. Kontraindikacije: akutni i subakutni tromboflebitis, tromboza, parkinsonova bolest, spastična klijenut. Metalna tijela nisu kontraindikacija!!
TENS (transcutaneous electrical nerve stimulation) se temelji na elektroanalgeziji. Stimulacijom  A- živčanih vlakna dolazi do kočenja C-vlakana odgovornih za prijenos boli u više razine živčanog sustava. TENS se aplicira pomoću malih jednokanalnih ili dvokanalnih aparata. Pri primjeni TENS-a bolesnici mogu osjetiti trnce i mravce ali se mora izbjeći motorni podražaj.
Peckanje, bol i mišićna kontrakcija znak su prekoračenja intenziteta kojim ne postižemo željeni terapijski učinak. Indikacije: akutna i kronična bolna stanja u različitim granama medicine (onkologija, neurologija,  posttraumatska stanja, kirurgija, fizijatrija i reumatologija, tijekom poroda i u trudnoći) herpes zooster, fantomska bol. Kontraindikacije: pacemaker, dekompenzirano srce, epilepsija.
ELEKTROSTIMULACIJSKA TERAPIJA je  postupak primjene električnih impulsa u svrhu izazivanja mišićne kontrakcije. Indikacije: inaktivitetna mišićna atrofija, periferne i centralne  klijenuti Kontraindikacije: malignitet, akutna kvarenja, lokalne upale kože i potkožnog tkiva, tromboflebitis, trudnoća, oštećenja kože.