Kinezio taping

Kinezio taping je terapijska primjena elastičnih ljepljivih traka na površini kože koja ima za cilj ublažavanje boli i olakšavanje limfne drenaže uz pomoć mikroskopskog podizanja kože. Trake se mogu aplicirati na mnogo načina, ovisno koji efekt se sa njima želi postići. Koriste se u svrhu smanjenja boli i upale, promicanja postoperativnog ozdravljenja, optimizacije performansi, sprječavanja ozljeda i poticanja cirkulacije te mogu pomoći prirodnom procesu cijeljenja tkiva. Trake se također mogu koristiti u svrhu potpore određenih zglobova jer posebnim načinom postavljanja utječu na mišićni tonus čime se korigiraju nejednakosti i asimetrije. Ova metoda se može koristiti u liječenju i rehabilitaciji kao samostalna metoda ili u kombinaciji sa drugim terapijskim modalitetima.