MEDICINSKA GIMNASTIKA

Medicinska gimnastika predstavlja kontrolirane i ciljano složene vježbe za grupne i individualne polaznike koje vode viši fizioretapeuti u za to posebno opremljenoj dvorani. Manje grupe tematski su odvojene (npr. vježbe za skoliozu i kifozu, vježbe za osteoporozu i sl.). Dvorana osim standardne opreme ima i male strunjače za balans na kojima se izvode prilagođene vježbe ravnoteže, prijenosa težine i koordinacije.
Upravo ovaj set vježbi pogoduje rehabilitaciji pacijenta nakon ICV-a i drugih poremećaja ravnoteže.
U programu medicinske gimnastike su i specijalne vježbe kod neuroloških oštećenja, kineziterapija ortopedskih bolesnika, program za treću životnu dob, korektivna gimnastika (ispravljanje deformiteta kralježnice i lošeg držanja), te kineziterapija kirurških i reumatoloških pacijenata.