Kompletna dekongestivna terapija limfedema

Kompletna dekongestivna terapija limfedema je skup terapija koja se provodi sa ciljem liječenja limfedema.
Manualna limfna drenaža je tehnika koju koristimo za uspostavljanje ravnoteže između tekućina u organizmu te poboljšali rad limfnog sustava. Kod kompletne dekongestivne terapije limfedema limfni tok se preusmjerava okolnim putem, prema zdravim limfnim čvorovima dok kod manualne limfne drenaže limfni tok preusmjeravamo u glavne limfne čvorove za određeno područje.
Terapija se provodi u dvije faze:
1. faza se sastoji od: manualne limfne drenaže, njege kože, kompresivnog bandažiranja, specijalnih vježbi i edukacije pacijenta.
2. faza se sastoji od: bandažiranja po noći, nošenja kompresivne odjeće, vježbi, njege kože i manualne limfne drenaže.
Trajanje jednog postupka je 60 minuta.
Učinci terapije su: smanjivanje volumena limfne tekućine i fibroznog tkiva, povećanje limfne cirkulacije, povećanje funkcije mišićno zglobne pumpe.
Limfedem je prekomjerno nakupljanje tekućine bogate proteinima u međustaničnom prostoru, najčešće zahvaća jedan ili više dijelova tijela. Limfedem uzrokuje kroničnu upalu fibroznog tkiva, te zahtjeva detaljan pristup liječenju.
Klinička slika limfedema: oteklina, osjećaj punoće, zategnutosti, smanjen opseg pokreta u zglobu, bol, koža je toplija i crvenija.